Bình điện xe nâng HITACHI VSB400MZ (48V - 400Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSB400MZ (48V - 400Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSB400MZ Dùng cho xe nâng điện ngồi 4 bánh các hãng như: TOYOTA, TCM, KOMATSU, NISSAN, SUMITOMO, NICHIYU.

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL201M (48V-201Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL201M (48V-201Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL201M Dùng cho xe nâng điện đứng lái là chủ yếu. Công xuất và dung lượng 48V - 201Ah

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL268M (48V-268Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL268M (48V-268Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL268M Dùng cho xe nâng điện đứng lái là chủ yếu. Công xuất và dung lượng 48V - 268Ah

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL210A (48V-210Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL210A (48V-210Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL210A Dùng cho xe nâng điện đứng lái là chủ yếu. Công xuất và dung lượng 48V - 210Ah

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL320 (48V - 320Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL320 (48V - 320Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL320 Dùng cho xe nâng điện đứng lái và xe nâng điện ngồi lái 3 bánh. Công xuất và dung lượng 48V - 320Ah

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL5 (48V- 335Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL5 (48V- 335Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL5 Dùng cho xe nâng điện đứng lái và xe nâng điện ngồi lái 3 bánh. Công xuất và dung lượng 48V - 335Ah

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL390 (48V - 390Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL390 (48V - 390Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL390 Dùng cho xe nâng điện đứng lái và xe nâng điện ngồi lái 3 bánh. Công xuất và dung lượng 48V - 390Ah

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL6 (48V - 402Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL6 (48V - 402Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL6 Dùng cho xe nâng điện ngồi lái 3 bánh và xe nâng điện ngồi 4 bánh. Công xuất và dung lượng 48V - 402Ah

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL545 (48V - 545Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL545 (48V - 545Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL545 Dùng cho xe nâng điện ngồi lái 3 bánh và xe nâng điện ngồi 4 bánh. Công xuất và dung lượng 48V - 545Ah

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL280 (48V-280Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL280 (48V-280Ah)

Bình điện xe nâng HITACHI VSFL280 Dùng cho xe nâng điện đứng lái là chủ yếu. 48V - 280Ah